Actueel

LIFE

LIFE is een Europese subsidie bedoeld voor innovatieprojecten die bijdragen aan de Europese klimaat- en milieudoelstellingen. Je kunt een subsidie ontvangen voor projecten die betrekking hebben op natuur, milieu, klimaat & circulaire economie.

Lees meer

Digitalisering en dataficering in het mkb

Per 1 april 2021 kunnen mkb'ers in de regio Eindhoven tot 1.000 euro subsidie krijgen om advies bij een externe adviseur in te winnen over de digitalisering en dataficering van hun onderneming.

Lees meer

Bekijk hoe wij
andere klanten geholpen hebben

Healthcare

Case Health Thing

Evolvalor heeft Health Thing met succes geholpen aan de MIT-Haalbaarheid subsidie voor het patiënt peer-to-peer gezondheidsplatform.
IT

Case AirHub

Evolvalor zorgt ervoor dat Airhub van verschillende subsidies gebruik kan maken voor hun passie: drone innovaties!