Subsidie SLIM

Subsidie voor leren & ontwikkelen binnen het MKB

Verhoog je slagkracht door SLIM te investeren in je personeel. Mkb’ers kunnen subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden. Naast mkb’ers kunnen ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector aanspraak maken op subsidie.

Wat houdt de regeling in?
Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in uw bedrijf te stimuleren en versterken, maar ook om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat te laten volgen.

SLIM Projecten kunnen o.a. zijn (of een combinatie van):

 • Het uitvoeren van een organisatiescan
 • In kaart brengen interne scholingsbehoefte bedrijven/ personeel
 • Verkrijgen van loopbaan- en ontwikkeladviezen
 • Opzetten en implementeren van een bedrijfsschool of talent Academy (zelfstandig of onder begeleiding van een extern adviseur)
 • Stimuleren van een leerrijke omgeving, door bijvoorbeeld:
  • het ontwikkelen van een e-learning programma
  • het opzetten en implementeren van een kennis- en
   leerportaal
 • Het opzetten/adviseren van opleidingen op maat voor werknemers met een kwetsbare positie
 • Werknemers (een deel van) MBO-trajecten derde leerweg laten volgen tijdens hun werk

Let op: je kunt géén subsidie ontvangen voor opleidingskosten, maar bijvoorbeeld wel voor het creëren van de onderwijsprogramma’s of de voorbereidende gesprekken.

Hoe hoog is de subsidie?
Voor de SLIM regeling kan je maximaal € 25.000, – krijgen. De subsidie vergoedt 60% tot 80% van de kosten. Zowel loonkosten van eigen personeel als kosten van derden (adviseurs) zijn subsidiabel. Het is mogelijk om een voorschot te ontvangen van 50% van de gevraagde subsidie bij toekenning!

Aanvragen
Indienen van aanvragen kan vanaf 1 maart t/m 31 maart 2023 en 1 september t/m 30 september 2023. Voor samenwerkingsverbanden & grootbedrijven kan dit van 1 juni 2023 t/m 27 juli 2023.

Beoordeling van aanvragen werkt volgens het “First Come, First Serve” principe, tenzij de subsidie overschreden wordt: dan komen alle aanvragen in een loting terecht waarbij de aanvragen die het hoogst loten als eerst inhoudelijk worden bekeken en beoordeeld.

Download onze leaflet

Bekijk hoe wij
andere klanten geholpen hebben

Healthcare

Case Sigma Zorg

De samenwerking tussen Evolvalor en Sigma Zorg heeft geleid tot een succesvolle aanvraag van de SLIM-subsidie waarmee de scholingsbehoefte van de werknemers van Sigma Zorg wordt geïnventariseerd en een passend opleidingsplan wordt opgesteld.