Subsidie MIT – MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren

Bedoeld om MKB-ondernemers stimuleren bij hun innovatieplannen. MKB’ers kunnen individueel of in samenwerking met partners subsidie ontvangen. Deelname aan MIT is mogelijk doordat uw onderneming zich aansluit bij innovatie-activiteiten van één van de negen topsectoren, te weten agro & food, chemie, creatieve industrie, energie, high tech systems & materials, life sciences en health, tuinbouw en uitgangsmaterialen, logistiek en water.

  • Haalbaarheidsprojecten – brengt de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject in kaart met als resultaat een gefundeerde go / no go beslissing. Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.
    • Het maximale subsidiebedrag is 20.000 euro
    • Projecten kunnen eenmaal per jaar worden ingediend – vaak begin april
  • R&D-samenwerkingsprojecten – gericht op technische product-, proces- of dienstenontwikkeling. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Uitvoering gebeurt voor gezamenlijk rekening en risico door minimaal 2 Nederlandse MKB-ondernemers. Inbreng van complementaire kennis en kunde mondt uit innovatieve producten, diensten of productieprocessen.
    • Subsidie: 35% van de projectkosten tot een max. van € 100.000,- per partner, en max. €200.000 per project.
    • Projecten kunnen eenmaal per jaar worden ingediend – vaak tegen het einde van de zomer

Download onze leaflet

+31 (0) 20 2440317

Bekijk hoe wij
andere klanten geholpen hebben

Healthcare

Case Health Thing

Evolvalor heeft Health Thing met succes geholpen aan de MIT-Haalbaarheid subsidie voor het patiënt peer-to-peer gezondheidsplatform.