Subsidie MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) wil MKB-ondernemers stimuleren bij hun innovatieplannen. MKB’ers kunnen individueel of in samenwerking met collega’s, subsidies krijgen voor hun innovatie-ambities. Deelname aan MIT is mogelijk doordat het project zich aansluit bij de Kennis- en Innovatieagenda’s van de overheid, klik hier om daar meer over te lezen.

  • HaalbaarheidsprojectenEen haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject in kaart met als resultaat een gefundeerde go / no go beslissing. Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Activiteiten die behoren tot industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn werkzaamheden die zijn gericht op het verkrijgen van kennis gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten.
    • Maximum subsidie per project tot maximaal € 20.000,-.
    • De periode waarin aanvragen ingediend kunnen worden is 1x per jaar. In 2022 was dit op 12 april. Naar verwachting is deze mogelijkheid er weer begin april 2023.
  • R&D-samenwerkingsprojecten – Het betreft projecten die gericht zijn op technische product-, proces- of dienstenontwikkeling. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Uitvoering gebeurt voor gezamenlijk rekening en risico door minimaal 2 Nederlandse MKB-ondernemers. Inbreng van complementaire kennis en kunde mondt uit innovatieve producten, diensten of productieprocessen.
    • Subsidie: 35% van de projectkosten tot een maximum van € 175.000 per partner en een maximum van € 200.000 per project.
    • De periode waarin aanvragen ingediend kunnen worden ingediend vanaf 1 juni t/m 13 september 2022.

Download onze leaflet

Bekijk hoe wij
andere klanten geholpen hebben

Healthcare

Case Health Thing

Evolvalor heeft Health Thing met succes geholpen aan de MIT-Haalbaarheid subsidie voor het patiënt peer-to-peer gezondheidsplatform.