Subsidie WBSO

WBSO regeling, ook wel bekend als S&O-afdrachtsvermindering, is bedoeld om in Nederland belastingplichtige ondernemingen te stimuleren tot het verrichten van Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O). Het betreft een fiscale regeling die wordt verrekend met de loonheffingen. De regeling is laagdrempelig doordat het S&O-werk technisch nieuw voor uw bedrijf moet zijn. Het hoeft dus niet nieuw te zijn voor de branche, Nederland of Europa. Bedrijven die investeren in onderzoek en technologische ontwikkeling om bestaande (onderdelen van) producten, productieprocessen of programmatuur te verbeteren/ vernieuwen komen veelal in aanmerking voor deze regeling.

WBSO percentages

De percentages van het fiscale voordeel zijn over twee schijven verdeeld:

  • 1e Schijf: 32% over alle S&O-kosten tot € 350.000,-.
  • 2e schijf: 16% over alle S&O-kosten boven de € 350.000,-
  • Voor starters is het percentage 40%.
  • Voor zelfstandigen is er een vaste aftrek van € 13.360,-* (voor starters een extra aftrek van € 6.684,-*). Hiervoor dient een zelfstandige op jaarbasis minimaal 500 uur aan S&O-werkzaamheden te verrichten.

Het S&O-uurloon is in de eerste 2 jaar van aanvragen standaard € 29,-. Na 2 jaar aanvragen wordt dit berekend aan de hand van het daadwerkelijke uurloon van de S&O-medewerkers.

Binnen een kalenderjaar kunt u maximaal 4 aanvragen indienen. Een aanvraag dient 1 dag voor de aanvraagperiode ingediend te worden (bv. voor een aanvraag voor periode april – juni moet een aanvraag uiterlijk 31 maart ingediend zijn). Uitzondering hierop zijn aanvragen voor een periode die ingaat op 1 januari. Deze mogen uiterlijk op 20 december worden ingediend.

Indien u een WBSO verklaring ontvangt, bent u als werkgever verplicht om een sluitende S&O-administratie (vormvrij) bij te houden en na afloop van het subsidiejaar de werkelijke S&O-uren te melden.

Snel weten of u voor WBSO in aanmerking komt?

Doe hier onze WBSO Quickscan

Download onze leaflet

Bekijk hoe wij
andere klanten geholpen hebben

IT

Case AirHub

Evolvalor zorgt ervoor dat Airhub van verschillende subsidies gebruik kan maken voor hun passie: drone innovaties!
Duurzame industrie

Case Kaltenbach Tools

Dankzij de samenwerking met Evolvalor heeft Kaltenbach Tools geleerd om een structurele aanpak te hanteren voor haar productontwikkelingen en de WBSO helpt hen om de innovatiekosten structureel te reduceren