Subsidie Innovatiebox

De Innovatiebox is een aanvullende regeling om innovatief onderzoek (R&D) door ondernemers fiscaal te stimuleren. Alle winsten die u behaalt met innovatieve activiteiten, vallen in deze box.

Wat houdt het in?

De Innovatiebox is een fiscale regeling waarmee maximaal 72% korting behaald kan worden op de vennootschapsbelasting. De Nederlandse overheid wil met deze regeling innovatieve ondernemers belonen. Bedrijven en ondernemers met een succesvolle innovatie kunnen in aanmerking komen voor deze regeling als zij vennootschapsbelasting betalen en eigenaar zijn van immateriële activa zoals octrooien, een WBSO-toekenning en/of specifieke (productie)technieken, processen, vergunningen of goodwill.

Hoogte fiscaal voordeel

Het winstaandeel dat direct toe te wijzen valt aan de eigen innovatie geldt een effectief vennootschapsbelastingtarief van 7% in plaats van de standaard 16,5% – 25%. Met de Innovatiebox kan dus een fiscaal voordeel tot maximaal 72% behaald worden. Dit heeft tot voordeel:

  • Een lagere belastingdruk en hoger rendement op speur- en ontwikkelingswerk (R&D).
  • Algehele lagere R&D kosten.

Voorwaarden

  • Van toepassing op Vpb-verplichte bedrijven die eigenaar zijn van een immaterieel activum (zelf voorgebracht, octrooi, kwekersrechten of S&O-verklaring).
  • Exacte reductie vennootschapsbelasting afhankelijk van de bedrijfsgrootte en van toepassing zijnde toerekenmethode (drempelbedrag).
  • Tenminste 30% van de behaalde winst moet toe te wijzen aan de eigen innovatie.

Rekenvoorbeeld*

Een bedrijf investeert € 20.000 aan een eigen immaterieel activum wat zij vervolgens voor € 120.000 verkoopt en zij in de 25% vpb categorie valt. Zonder de Innovatiebox zou dit bedrijf 25% vpb moeten betalen over deze inkomsten: € 25.000. Echter, indien de Innovatiebox van toepassing is, wordt de nettowinst van € 100.000 (inkomsten – voortbrengingskosten) voor 72% vrijgesteld van Vpb en is slechts 28% van de € 100.000 winst belast (= € 28.000). Met de Innovatiebox wordt er over deze € 28.000 25% vennootschapsbelasting geheven = € 7.000. In dit voorbeeld wordt dus slechts € 7.000 aan Vpb betaald in plaats van € 25.000, een fiscaal voordeel van € 18.000.

Aanvragen
Een juiste toepassing en berekening van de Innovatiebox (en WBSO) vereisen specifieke technische kennis, juridische kennis en rekenmethodes. Evolvalor heeft ervaring met beide regelingen en helpt u graag om succesvol gebruik te maken van de Innovatiebox (en WBSO).

 

Download onze leaflet

+31 (0) 20 2440317