Nieuws

MIT: R&D Samenwerkingsprojecten

Een aanvraag indienen voor de subsidie MIT: R&D samenwerkingsprojecten kan tot uiterlijk 13 september 2022. Lees hier meer over deze subsidie.

Lees meer

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is heropend!

Eind 2021 sloot de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), maar vanwege het grote succes heeft het ministerie van VWS opnieuw geld vrij gemaakt. Vanaf 14 juli tot en met 31 december kun je opnieuw subsidie aanvragen. Lees hier meer.

Lees meer

Subsidie voor leren & ontwikkelen binnen het mkb: SLIM

In het midden- en kleinbedrijf (mkb) is het minder vanzelfsprekend dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werk. Met de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend maken. Per 1 september 2022 opent de SLIM-regeling opnieuw. Als mkb'er kun je tot maximaal € 25.000,- subsidie ontvangen om een leerrijke omgeving binnen jouw bedrijf te creëren.

Lees meer

Kennis en Innovatie Agenda – Circulaire Economie (KIA CE)

Onderzoekt of ontwikkelt u innovatieve circulaire producten, processen of diensten? Of wilt u onderzoek doen, zodat u in een latere fase innovatieve circulaire producten kunt ontwikkelen? Dan kunt u mogelijk subsidie krijgen uit de regeling Kennis en Innovatie agenda – Circulaire Economie (KIA CE).

Lees meer

De VEKI subsidie voor CO2-besparende maatregelen is weer geopend!

De subsidie Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI) is sinds 22 juni 2022 opnieuw geopend voor aanvragen. Lees hier meer over deze regeling.

Lees meer

OPZUID EFRO 2021-2027

EFRO OPZUID is een Europees programma voor transitiegedreven innovatie dat wordt ingezet om het concurrentievermogen van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg extra te stimuleren. Voor de periode 2021-2027 is een budget van circa € 125 miljoen beschikbaar.

Lees meer

EFRO Oost

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft als doel om de regionale concurrentiekracht te versterken en de werkgelegenheid te vergroten door mkb'ers te laten innoveren en digitaliseren en een bijdrage te leveren aan een groenere, koolstofarme en circulaire economie. In totaal komt er € 126 miljoen beschikbaar over de periode 2021-2027. Lees hier meer over het programma.

Lees meer

Lees hier hoe je een goede S&O-administratie moet bijhouden!

Wanneer je gebruik maakt van de WBSO, is het van belang om een S&O-administratie bij te houden van de projecten waarvoor een S&O-verklaring is ontvangen. Lees hier hoe je deze administratie bij kan houden en aan welke eisen dit moet voldoen.

Lees meer

Hoogste budget voor duurzame projecten bij de SDE++

De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) opent op 28 juni en heeft het grootste budget tot dusver, maar liefst € 13 miljard. Lees hier meer over de SDE++.

Lees meer