Nieuws

Lees hier hoe je een goede S&O-administratie moet bijhouden!

Wanneer je gebruik maakt van de WBSO, is het van belang om een S&O-administratie bij te houden van de projecten waarvoor een S&O-verklaring is ontvangen. Lees hier hoe je deze administratie bij kan houden en aan welke eisen dit moet voldoen.

Lees meer

Hoogste budget voor duurzame projecten bij de SDE++

De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) opent op 28 juni en heeft het grootste budget tot dusver, maar liefst € 13 miljard. Lees hier meer over de SDE++.

Lees meer

Kansen voor West 3 – Openstellingen

De eerste calls van het programma Kansen voor West 3 openen per 1 juni 2022. Lees door voor een overzicht van de verschillende openstellingen en beschikbare budgetten.

Lees meer

Kansen voor West 3

Het programma EFRO 2022-2029 is gericht op het bevorderen van de concurrentiekracht van West-Nederland en kennen een economische focus met een sociale component. Lees hier meer over de inhoud van het programma.

Lees meer

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Voor een toekomstbestendige bouwsector die minder stikstof uitstoot is verduurzaming van bouwmachines en bouwlogistiek essentieel. Schoner bouwmaterieel zorgt voor schonere lucht en daarmee een gezondere omgeving. Met de SSEB wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bijdrage leveren aan de vermindering van de stikstofuitstoot in de bouw. Binnen de SSEB zijn er 3 categorieën. Lees hier snel meer over.

Lees meer

Support International Business (SIB)

Ben jij een mkb-ondernemer met de ambitie en capaciteit om de internationale markt op te gaan? Weet jij al welke buitenlandse afzetmarkt de beste kansen biedt voor jouw product of dienst? Dan is de subsidie Support International Business (SIB) mogelijk iets voor jou. Lees hier meer!

Lees meer

MIT: R&D-samenwerkingsprojecten Artificial Intelligence (AI)

Er is een digitale transformatie gaande in de samenleving en economie, onder andere als gevolg van AI. Mkb'ers hebben vaak niet voldoende actuele kennis en kunde op het gebied van AI in huis om de mogelijkheden ervan te benutten. Daarbij komt dat AI zelf ook nog sterk in ontwikkeling is. De tender MIT R&D-samenwerkingsprojecten op het thema AI ondersteunt deze ontwikkeling en draagt bij aan een sterke kennis- en innovatiebasis op het gebied van AI voor het mkb.

Lees meer

Subsidie Circulaire Ketenprojecten (SCK) opent in de eerste helft van mei

De Subsidie Circulaire Ketenprojecten is bedoeld om mkb'ers samen te laten werken met andere ondernemers om een product- of materiaalketen circulair te maken. Door het toepassen vermindert het gebruik van grondstoffen en de CO2-uitstoot.

Lees meer

Datum bekend opening Mkb-Innovatiestimulering Topsectoren: Haalbaarheidsprojecten (MITH) 2022

De subsidie mkb Innovatiestimulering Topsectoren: Haalbaarheidsprojecten (MITH) opent op 12 april 2022. Deze subsidie stimuleert mkb'ers hun innovatieplannen uit te voeren. Lees hier snel meer over.

Lees meer