Nieuws

Prinsjesdag 2021: meer budget voor subsidies in 2022

Demissionair minister Hoekstra heeft op Prinsjesdag 2021 de Miljoenennota 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. Wij vatten de belangrijkste punten voor 2022 op het gebied van subsidies samen.

Lees meer

Topsector Energiestudies Industrie

De subsidieregeling Topsector Energiestudies Industrie (TSE) is bedoeld om onderzoek te stimuleren naar de haalbaarheid van een innovatief pilot- of demonstratieproject, waarbij CO2-uitstoot gereduceerd wordt tegen lage kosten.

Lees meer

Prinsjesdag 2021

De derde dinsdag van september is het Prinsjesdag en wordt het Belastingplan 2022 gepresenteerd. Lees hier meer over enkele besluiten uit het Belastingplan 2022.

Lees meer

De WBSO deadline

Een WBSO aanvraag wordt altijd vooraf ingediend. Vandaar zijn er een aantal belangrijke deadlines. Lees er hier meer over.

Lees meer

Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI)

De subsidie Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI), is bedoeld om op korte termijn investeringen te versnellen die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van CO2-emissies door ondernemingen in de industrie.

Lees meer

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf krijgen steun bij de verduurzaming van hun bedrijf. Lees hier snel meer over deze nieuwe subsidieregeling.

Lees meer

Ketenmachtiging voor subsidieaanvragen

Door de nieuwe Wet Digitale Overheid is het vanaf 2021 verplicht om een ketenmachtiging af te geven. Lees hier meer over hoe dit proces werkt.

Lees meer

Drie tips voor MIT: R&D Samenwerkingsprojecten

Heb jij plannen om een samenwerkingsproject te starten met andere mkb'ers? Lees dan onze drie tips om de subsidiemogelijkheid MIT: R&D optimaal te benutten.

Lees meer

DEI+: Circulaire Economie

Houdt jouw bedrijf zich bezig met recycling en hergebruik van grondstoffen? Dan is de subsidie DEI+: Circulaire Economie mogelijk van toepassing. Lees snel meer over deze subsidie.

Lees meer