Nieuws

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), wat houdt dat precies in? Lees er hier meer over.

Lees meer

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT): R&D-samenwerkingsprojecten

Ga jij samenwerken met een andere mkb'er en op die manier een product, proces of dienst ontwikkelen/vernieuwen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor deze subsidie. Lees snel meer hierover.

Lees meer

LIFE

LIFE is een Europese subsidie bedoeld voor innovatieprojecten die bijdragen aan de Europese klimaat- en milieudoelstellingen. Je kunt een subsidie ontvangen voor projecten die betrekking hebben op natuur, milieu, klimaat & circulaire economie.

Lees meer

Digitalisering en dataficering in het mkb

Per 1 april 2021 kunnen mkb'ers in de regio Eindhoven tot 1.000 euro subsidie krijgen om advies bij een externe adviseur in te winnen over de digitalisering en dataficering van hun onderneming.

Lees meer

Kennis- en Innovatieagenda’s

Het missiegedreven beleid van de Nederlandse overheid is het resultaat van een koppeling tussen maatschappelijke uitdagingen en het bedrijfsleven. Op basis van dit beleid hebben de topsectoren Kennis en Innovatieagenda's opgesteld. Wil jij hier meer over weten, lees dan verder.

Lees meer

Topsectoren

Nederland behoort tot de 20 grootste economie├źn ter wereld en wordt wereldwijd als toonaangevend kennisland beschouwd. De topsectoren dragen hierin bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en de verwezenlijking van de missies voor de toekomst.

Lees meer

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+)

Het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+) is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland dat loopt tot 2022.

Lees meer

De Europese Green Deal

De Europese Green Deal (2021-2027) is een nieuwe Europese groeistrategie waarin 100 miljard euro beschikbaar wordt gesteld om de klimaatverandering en de aantasting van het milieu moet bestrijden.

Lees meer

Samen Kansrijk en Gezond

Het is de droom van vermogensfonds FNO dat er in Nederland geen achterstand in gezondheid bestaat bij praktisch geschoolde mensen met een lager inkomen. Om deze droom te verwezenlijken introduceert FNO het programma Samen Kansrijk en Gezond (looptijd 2021-2030) waarin 40 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld.

Lees meer