Subsidie DHI-subsidieregeling

Met de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) wilt het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlandse ondernemers stimuleren om internationaal te ondernemen. Dus heeft jouw bedrijf ambities en interesse in buitenlandse markten? Dan is deze DHI-subsidieregeling misschien interessant.

Drie projecttypen (DHI)

Demonstratieprojecten

Bij een demonstratieproject toont de Nederlandse onderneming aan dat zijn technologie, product of dienst toegevoegde waarde heeft in het buitenland. Dat doet u in een reële praktijksituatie en voor een brede groep mogelijke afnemers. DHI is niet bedoeld voor het demonstreren of presenteren van een technologie op een beurs. De subsidie voor een demonstratieproject bedraagt maximaal 50% van de projectkosten, met een maximum van 200.000 euro.

Haalbaarheidsstudies

Met een haalbaarheidsstudie wordt de technische en/of commerciële haalbaarheid van een investering door een mogelijke buitenlandse afnemer onderzocht. Het onderzoek levert een businessplan of projectplan op, waarmee de mogelijke afnemer een investeringsbesluit neemt. Bij een haalbaarheidsstudie ligt het initiatief bij de buitenlandse partner, welke interesse heeft in de technologie, product of dienst van het Nederlandse bedrijf. Met deze haalbaarheidsstudie wordt de kans op het verkrijgen van exportorders vergroot. De subsidie hiervoor bedraagt maximaal 50% van de kosten, met een maximum van 100.000 euro.

Investeringsvoorbereidingsprojecten

Op basis van een investeringsvoorbereidingsproject besluit u om te investeren in een van de DHI-landen. De technische en/of commerciële haalbaarheid van de investering wordt onderzocht. Hierbij gaat het om het opzetten van een nieuwe productie- of dienstenfaciliteit in het doelland. Het initiatief ligt bij de Nederlandse ondernemer. Ook hier bedraagt de subsidie maximaal 50% van de kosten, met een maximum van 100.000 euro.

Subsidie aanvragen in twee stappen

De DHI-subsidieregeling kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de regeling uitvoert namens het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het aanvraagproces bestaat uit twee stappen. Eerst moet de mkb’er een quickscan invullen en indienen. Dit leidt tot een advies van de RVO, waarin wordt aangegeven of het project voldoende aansluit bij de DHI-regeling. De DHI-regeling opent vanaf 1 februari 2022.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van de DHI-regeling? Neem dan contact met ons op voor meer informatie en stuur een mail naar info@evolvalor.com.