Donderdag 23 maart opent de Subsidie Circulaire Ketenprojecten (SCK)

Bent u van plan om samen met andere ondernemers een product, proces of dienst circulair te ontwerpen, produceren of organiseren onder leiding van een ervaren procesbegeleider? De subsidie Circulaire Ketenprojecten (SCK) kan hierbij ondersteuning bieden.

Circulair ketenproject

Binnen een circulair ketenproject wordt er een samenhangend geheel van activiteiten uitgevoerd door ondernemers in een circulair ketensamenwerkingsverband. Deze activiteiten zijn rechtstreeks verbonden aan de circulaire, nieuwheids- of samenwerkingsaspecten van de drempels of belemmeringen die de ondernemers moeten wegnemen. Deze activiteiten zijn nodig om te komen tot het circulair ontwerpen, produceren of organiseren van producten, processen of diensten. Dit betekent dat een circulair ketenproject zich vooral richt op het uitzoekwerk dat gezamenlijk uitgevoerd moet worden om te komen tot de gewenste circulaire ontwikkelingen. Na afloop van het project kunt u het product of de dienst op de markt brengen of het proces toepassen. Door het gebruiken of toepassen van de resultaten van het project, vermindert het gebruik van grondstoffen en de CO2-uitstoot.

Budget en openstellling

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van u als ondernemer. Het gaat hier om uw eigen kosten en de kosten om een procesbegeleider in te huren. De subsidie is maximaal € 20.000,- per ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband. Het totale beschikbare budget van 2023 betreft € 4.000.000,-. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf donderdag 23 maart 2023.

Voorwaarden

  • In een circulair samenwerkingsverband werken minimaal 3 en maximaal 6 ondernemers samen.
  • Als samenwerkingsverband huurt u een procesbegeleider in met minimaal 1 jaar ervaring in de begeleiding van ondernemingen op het vlak van circulaire economie. De procesbegeleider kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon zijn.
  • De subsidie is bedoeld om initiatieven te stimuleren die zo hoog mogelijk op de R-ladder van circulaire strategieën staan. Projecten die overwegend gericht zijn op downcycling komen niet in aanmerking.
  • De maximale looptijd van het project is 2 jaar.

Wilt u meer weten?

Heeft u interesse in de SCK en wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op en stuur een mail naar info@evolvalor.com.