Wijzigingen in de Energielijst 2023

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is bedoeld om de investeringskosten in een bedrijfsmiddel te verlagen dat energiezuinig is en/of minder CO2 uitstoot. U kunt 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Dit verlaagt de fiscale winst en levert een gemiddeld voordeel van 11% op. De EIA is bedoeld voor alle ondernemers die onder de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting vallen. Om in aanmerking te komen voor de EIA, dient de investering te voldoen aan de omschrijving onder één van de codes van de Energielijst.

Wijzigingen Energielijst 2023

Op de Energielijst staan alle energie-investeringen die in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Ieder jaar wordt deze Energielijst bijgewerkt. Hier vindt u informatie over de opvallendste wijzigingen in de Energielijst 2023 ten opzichte van de Energielijst 2022.

Bedrijfsgebouwen

 • Energieprijzen: door de hogere energieprijzen is de terugverdientijd van een aantal bedrijfsmiddelen veel korter, waardoor de volgende technieken geen energie-investeringsaftrek meer verkregen kan worden:
  • Direct gestookt stralingspaneel
  • Warmtewisselaar voor vrije koeling
  • Adiabatische bevochtigingsapparatuur
  • Energiezuinige afzuigsysteem
 • Ledverlichting en besparingssystemen voor verlichting: deze staan niet meer op de lijst. Deze technieken zijn inmiddels gangbaar en de terugverdientijd is meestal veel minder dan 5 jaar. .
 • Warmtepompen: deze categorie is uitgebreid met een nieuwe categorie voor lucht-waterwarmtepompen met een vermogen groter dan of gelijk aan 70 kW.
 • Isolatie: de omschrijving van isolatie voor bestaande constructies is uitgebreid met een categorie voor isolatie van wanden. Daarnaast is het nu mogelijk om ook de kosten voor kierdichting en een ‘blowerdoortest’ (luchtdichtheidstest) bij isolatie van bestaande constructies en bij HR-glas  te melden.
 • HR-motoren: de eisen zijn aangescherpt door ontwikkelingen in de markt.
 • Warmtenetten: het kabinet heeft een nationale subsidieregeling aangekondigd die warmtenetten stimuleert. Daarom staat code 270202 voor warmte- en/of koudenetten niet meer op de Energielijst.

Processen

 • Energieprijzen: ook bij investeringen in processen zorgen de hogere energieprijzen voor een fors kortere terugverdientijd dan in eerdere jaren. Om die reden staan de volgende bedrijfsmiddelen en technieken niet meer op de Energielijst:
  • Inductie bak- of kookplaat
  • Rookgasomwalsing in tunnelovens voor bouwkeramiek
  • Warmtebrug voor horeca en grootkeukens
  • Energiezuinige koeling van serverruimten tot en met 100 m
  • Gevelschermen
  • Buitenschermen
  • Rookgaswarmtewisselaar
  • Energiebesparing in repeterende batchprocessen
  • Teruglevervoorziening remenergie bij bestaande productie-installaties
  • Energiezuinige UPS
  • Transportleiding voor levering van gasvormige CO2 aan glastuinbouwbedrijven
  • Membraanelektrolyse met zero gap technologie
  • Pulsed electric field installatie
  • Ledlichtbron met E27-fitting voor belichting in tuinbouwkassen
 • Energiezuinige blazende luchtkoeler met EC-ventilatoren: deze staat niet meer op de lijst. Dit bedrijfsmiddel werd bijna niet gemeld.
 • Multifunctioneel kooksysteem: deze is toegevoegd aan de lijst, omdat dit een efficiënt toestel is voor maaltijdbereiding.
 • Koelinstallaties: het is nu verplicht om warmteterugwinning toe te passen voor installaties met een koelvermogen groter dan of gelijk aan 100 kW. Dit is om het energiegebruik verder te verbeteren.
 • Koelinstallaties voor supermarkten: naast de warmteterugwinning is ook het toepassen van minimaal één parallelcompressor nu verplicht. Dit sluit aan bij de technische ontwikkelingen in de markt.
 • Ontvochtiging: u krijgt nu ook energie-investeringsaftrek voor de ontvochtiging van tuinbouwkassen met een hygroscopische oplossing.
 • Glas met een lage emissie-coating bij een kasdek of kasgevel: u krijgt hiervoor nu ook energie-investeringsaftrek. Dit is een nieuwe techniek die warmteverlies in tuinbouwkassen beperkt.
 • Klimaatregeling: u krijgt geen energie-investeringsaftrek meer voor vervanging van de klimaatcomputer. Een nieuwe klimaatcomputer bespaart geen of nauwelijks nog energie (ten opzichte van de oude klimaatcomputer).
 • Isolatie van gevels van bestaande tuinbouwkassen: het investeringsbedrag voor isolatie is verhoogd naar maximaal € 30/m2 te isoleren oppervlak. U krijgt hierdoor meer energie-investeringsaftrek. Dit sluit beter aan bij de benodigde investering.
 • HR-elektromotoren: de eisen zijn aangescherpt om aan te sluiten bij ontwikkelingen in de markt.
 • Maakt u gebruik van de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG)? Vanaf 2023 krijgt u dan geen energie-investeringsaftrek meer.

Transportmiddelen

 • Energieprijzen: ook bij investeringen in transport zorgen de hogere energieprijzen voor een kortere terugverdientijd. De volgende bedrijfsmiddelen staan daarom niet meer op de Energielijst. U krijgt geen energie-investeringsaftrek meer voor:
  • Standairco
  • Inklapbare zeecontainer
 • Koeling: eutectische transportkoeling (code 240206) staat niet meer op de lijst. Hier werd bijna geen gebruik van gemaakt. U krijgt hiervoor geen energie-investeringsaftrek meer.
 • Koeling: elektrische koeling op koel/vries- wegtransport is toegevoegd aan de lijst. In combinatie met een accu en een energie-as, is dit een energiezuinige toepassing van geconditioneerd wegtransport. U krijgt hiervoor nu ook energie-investeringsaftrek.
 • Zijafscherming (code 241202): u krijgt nu alleen nog energie-investeringsaftrek voor een volledig gesloten systeem. Deze constructie tussen de wielen vermindert de luchtweerstand van het vrachtvoertuig.
 • Lichtgewicht laadbak voor bedrijfswagens (code 241216): u krijgt nu alleen nog energie-investeringsaftrek bij vervanging van een conventionele laadbak. U krijgt geen energie-investeringsaftrek voor andere onderdelen.

Duurzame energie

 • Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking, niet aangesloten op het elektriciteitsnet (code 251117): u krijgt alleen nog energie-investeringsaftrek voor systemen die significant bijdragen aan de energietransitie.
 • Accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit (code 251118): u krijgt alleen nog investeringsaftrek voor systemen die veel bijdragen aan de energietransitie.

Energiebalancering

 • Opslag van overtollige warmte (code 260405): u krijgt nu ook energie-investeringsaftrek voor hoge-temperatuurtoepassingen. Dit is om de benutting van overtollige warmte in de industrie verder te ondersteunen.

Energietransitie

 • Warmte- en/of koudenet (code 270202): deze staat niet meer op de lijst. Er zijn voor deze techniek andere vormen van ondersteuning of deze worden op dit moment ontwikkeld.
 • CO2-afvang voor permanente opslag (CCS) (code 270301): deze staat niet meer op de lijst. De SDE++-regeling ondersteunt deze techniek al voldoende.
 • Technische voorzieningen voor CO2-emissiereductie bij bestaande inrichtingen (code 270302): het maximumbedrag voor energie-investeringsaftrek is verhoogd. En er is een definitie opgenomen van het begrip ‘inrichting’.

Meer informatie?

Wilt u weten of de beoogde duurzame investering in aanmerking komt voor de EIA? Klik hier om naar de Energielijst 2023 te gaan en op te zoeken of deze investering op de Energielijst staat. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de Energie-investeringsaftrek? Wij ondersteunen u graag, neem contact met ons op en stuur een mail naar info@evolvalor.com voor meer informatie.

 

 

Bron: RVO