Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt u als energie-intensieve mkb’er meer adem om het bedrijfsmodel toekomstbestendig te maken. TEK is nog niet open, aanvragen kan naar verwachting in het 1e kwartaal van 2023.

Voorwaarden

De TEK is bestemd voor energie-intensiteve mkb-ondernemingen, waarvan de energiekosten minimaal 7% bedragen van de omzet. Om in aanmerking te komen voor TEK, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw bedrijf is een mkb-onderneming (volgens de Europese mkb-definitie). Wilt u weten of uw bedrijf hieraan voldoet? Klik dan hier en doe de mkb-toets.
  • De onderneming is in Nederland gevestigd en staat ingeschreven bij het Handelsregister.
  • De onderneming is een energie-intensieve mkb-onderneming, waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten.

Subsidiebasis

Voor de TEK gelden maximum bedragen per m3 gas en kWh elektriciteit. De maximale subsidie bedraagt € 160.000,- per groep verbonden ondernemingen. Over de energiekosten boven de drempelprijs, wordt 50% subsidie verleend (excl. btw). Daarnaast wordt er een voorschot voor 2023 uitgekeerd van 60% van het totale subsidiebedrag. Om de TEK-subsidie te berekenen, maakt de RVO gebruik van de modelprijs voor gas en elektriciteit. Deze modelprijs wordt naar verwachting binnenkort bekend gemaakt door het CBS. Omdat de prijs van energie niet vaststaat, betekent dit dat de hoeveelheid subsidie vooraf niet met zekerheid bepaald kan worden. Vandaar dat u een voorschot van 60% van het verwachtte totale subsidiebedrag ontvangt. Achteraf wordt het werkelijke subsidiebedrag vastgesteld (en wordt dit verrekend met het voorschot).

Een aanvraag voorbereiden

U kunt al een aantal acties ondernemen om de TEK-aanvraag voor te bereiden. De volgende gegevens zijn in ieder geval benodigd voor de aanvraag:

  • De gegevens van de organisatie.
  • Gegevens van de contactpersoon.
  • EAN-nummers van uw gas en elektriciteitsaansluiting(en).
  • De omzet over 2022.

Ondersteuning bij uw aanvraag

Wij bieden ondersteuning bij het aanvragen van de TEK-subsidie. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de TEK-subsidie? En/of wilt u hulp bij het aanvragen van deze subsidie? Neem dan contact met ons op en stuur een mail naar info@evolvalor.com.