SLIM subsidie opent op 1 maart

De SLIM subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. De subsidie kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in uw bedrijf te stimuleren en versterken. Vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt wordt het als werkgever steeds belangrijker om zowel voor het aantrekken van nieuw personeel als voor het behouden en binden van huidig personeel, scholing en/of ontwikkelmogelijkheden aan te bieden. Hiervoor biedt de SLIM-subsidie een mooie uitkomst. Vanaf 1 maart 2023 opent de SLIM-subsidieregeling en is het mogelijk om uw aanvraag in te dienen via het subsidieportaal.

Subsidiabele activiteiten

Er zijn verschillende activiteiten die binnen een SLIM-project uitgevoerd kunnen worden, namelijk:

  1. Doorlichting van de onderneming: als ondernemer kun je een externe adviseur inschakelen om uw bedrijf door te laten lichten en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan op te stellen.
  2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen: er kan een traject tussen een (externe) loopbaanadviseur en een medewerker worden gestart, waarbij er in dit traject gekeken wordt naar het huidige werk van de medewerker en het toekomstperspectief daarvan. Dit stimuleert medewerkers om actief na te denken over hun toekomst en helpt jou als ondernemer bij het vitaal houden van medewerkers. Daarnaast kan dit behulpzaam zijn voor de strategische planning van uw bedrijf.
  3. Ontwikkelen van een leermethode: ontwikkel een methode in de onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
    1. Systeem van periodieke ontwikkelgesprekken.
    2. Ontwikkelen van een leerrijke werkomgeving (e-learning programma, leerportaal, etc.).
    3. Opzetten van een bedrijfsschool.
  4. Bieden van een praktijkplaats in de derde leerweg.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen, moet uw bedrijf een mkb-onderneming zijn (<250 fte en <50 miljoen euro omzet). U krijgt 60% tot 80% van de projectkosten vergoed, tot een maximaal bedrag van € 25.000,-. Daarnaast zijn zowel interne loonkosten als externe kosten (derde partij) subsidiabel.

Meer weten?

Heeft u interesse in de SLIM-subsidie en wilt u hier meer over weten? Of wilt u ondersteuning bij het schrijven en indienen van een aanvraag? Neem dan contact met ons op en stuur een mail naar info@evolvalor.com.