WBSO in 2023

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er voor 2023 geen wijzigingen in de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)-wetgeving opgenomen. Innovatie is noodzakelijk om de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en het verdienvermogen van de Nederlandse economie te versterken. Het is daarom belangrijk dat onderzoek en ontwikkeling (S&O) breed gestimuleerd wordt. De WBSO is hierbij het basisinstrument van het generieke beleid. Met dit brede, toegankelijke beleidsinstrument wordt al meer dan 25 jaar S&O ondersteund in Nederland. Deze continuïteit is belangrijk omdat innovatie vaak vraagt om investeringen met een lange looptijd. De WBSO zal dus ook in 2023 doorlopen.

WBSO-parameters in 2023

De WBSO-parameters voor 2023 blijven gelijk aan de parameters van 2022. Dit betekent dat de WBSO-parameters voor 2023 hierbij als volgt zijn:

Tarief eerste schijf: 32%

Tarief eerste schijf starters: 40%

Grens eerste schijf: € 350.000,- S&O-grondslag

Tarief tweede schijf: 16%

Programmatuurontwikkeling binnen de WBSO

In de Prinsjesdagbrief van 2021 schreef de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat dat zij het onderwerp ‘het toekomstbestendig houden van de wet- en regelgeving van de WBSO op het gebied van programmatuurontwikkeling’ aan het verkennen is. In de kamerbrief over de WBSO in 2023 is het onderzoek kort toegelicht. Uit het onderzoek bleek dat er door de WBSO-gebruikers enorm gehecht wordt aan een stabiel beleid. Daarom is besloten om de huidige definitie en de toepassing daarvan in stand te laten. Voor 2024 en verder wordt gekeken naar de mogelijkheden om de parameters voor langere tijd stabiel te houden en tegelijkertijd het budget beheersbaar te houden.

Handleiding WBSO 2023

De handleiding voor de WBSO voor het jaar 2023 is reeds gepubliceerd door de RVO. Klik hier om deze handleiding te downloaden.

Start per 1 januari 2023 met WBSO

Wil jij per 1 januari 2023 starten met het verlagen van jouw S&O-kosten door gebruik te maken van de WBSO? Dien dan voor uiterlijk 20 december 2022 een WBSO-aanvraag in bij de RVO. Heb je deze deadline gemist? Geen zorgen, je kunt op ieder moment een WBSO-aanvraag indienen en de 1e van de volgende maand starten met de WBSO. Ter illustratie, als je op uiterlijk 31 maart een WBSO-aanvraag indient, kun je op 1 april starten met het project. De beoordeling van de WBSO-aanvraag zal in de weken daarop volgen. Heb jij jouw WBSO-aanvraag nog niet rond? Neem dan snel contact met ons op en stuur een mail naar info@evolvalor.com.