Kansen voor West 3: tweede ronde openstellingen

Kansen voor West (KvW) 3 is een economisch stimuleringsprogramma voor West-Nederland, waarbij het doel is de regionale economie in de Randstad een impuls te geven. De G4P4, bestaande uit de vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grootste steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) hebben in nauwe samenwerking met instanties een nieuw programma samengesteld en ingediend in Brussel. Binnen zes specifieke doelstellingen wordt in de regio geïnvesteerd.

Tweede ronde openstellingen

Per 15 november 2022 zijn er 20 nieuwe openstellingen voor projecten. Klik op de projectnamen voor meer informatie over deze openstellingen op de website van Kansen voor West 3:

Provincie Noord-Holland

 1. Innovatie – Valorisatie – Bloembollenteelt: € 1 miljoen.
 2. Innovatie – Valorisatie – Fieldlabs: € 1,2 miljoen.
 3. Innovatie – Investeringsvermogen mkb: € 5,6 miljoen.
 4. Klimaat – Groene waterstof: € 1,5 miljoen.
 5. Klimaat – Netcongestie voor bedrijventerreinen: € 3 miljoen

Amsterdam

 1. Klimaat – GTI, het bevorderen van energie-efficiëntie in de bebouwde omgeving: € 2,57 miljoen.
 2. Europa dichter bij de burgers – Transities GTI-gebieden en benutten van arbeidspotentieel: € 3,5 miljoen.

Provincie Zuid-Holland

 1. Innovatie – Valorisatie doorontwikkeling fieldlabs 2.0: € 3,2 miljoen.

Den Haag

 1. Innovatie – Valorisatie: € 3,05 miljoen.
 2. Europa dichter bij de burgers – Transities GTI-gebieden en benutten arbeidspotentieel: € 1,99 miljoen.
 3. Klimaat – GTI – investeren in slimme systemen en energieopslag 2.3: € 1 miljoen.
 4. Klimaat – GTI – bevordering van de transitie naar een circulaire economie 2.4: € 1,5 miljoen.

Rotterdam

 1. GTI – Klimaat: € 3,5 miljoen.
 2. Europa dichter bij de burgers – Transities GTI-gebieden en benutten arbeidspotentieel: € 3,5 miljoen.

Provincie Utrecht

 1. Stad Utrecht – Klimaat: € 7 miljoen

Utrecht (stad)

 1. Klimaat – GTI – bevordering van de transitie naar een circulaire economie: € 1 miljoen.
 2. GTI – klimaat: € 1 miljoen.
 3. Europa dichter bij de burgers – Transities GTI-gebieden en benutten van arbeidspotentieel: € 2 miljoen.

Provincie Flevoland

 1. Innovatie: € 6 miljoen.
 2. Klimaat – Bevordering van de transitie naar een circulaire economie: € 1,5 miljoen.

 

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over deze openstellingen en de mogelijkheden voor Kansen voor West 3? Neem dan contact met ons op voor meer informatie en stuur een mail naar info@evolvalor.com.