Subsidie Topsector Energiestudies Industrie (TSE)

De subsidieregeling Topsector Energiestudies Industrie (TSE) is bedoeld om onderzoek te stimuleren naar de haalbaarheid van een innovatief pilot- of demonstratieproject, waarbij CO2-uitstoot gereduceerd wordt tegen lage kosten.

Typen studies

Er zijn vier typen studies waar subsidie voor aangevraagd kan worden:

 1. Haalbaarheidsstudie: Een haalbaarheidsstudie is ter voorbereiding op een pilotproject. In een pilotproject wordt een specifieke innovatieve CO2-verminderende techniek getest onder reële omstandigheden. In de haalbaarheidsstudie worden de sterke en zwakke punten van een project objectief en rationeel onderzocht, waarbij de kansen en risico’s in kaart worden gebracht. Deze haalbaarheidsstudie is bedoeld om de besluitvorming te ondersteunen.
 2. Milieustudie: Een milieustudie is een studie ter voorbereiding op milieu-investeringen. Bij een milieustudie is de vraag welke investeringen nodig zijn om een hoger niveau aan milieubescherming te bereiken. Een milieustudie helpt een onderneming de milieu-uitgangspositie te bepalen en een keuze te maken tussen de verschillende mogelijkheden.
 3. Vergelijkbare studie: Dit is een studie ter voorbereiding op milieu-investeringen in een demonstratieproject. Het gaat hier bijvoorbeeld over studies naar geavanceerde biobrandstoffen, CCU-projecten of projecten waarin het milieuvoordeel niet gerealiseerd wordt door de partij die een duurzame investering wilt doen.
 4. Procesefficiëntiestudie: Dit is een studie ter voorbereiding op een VEKI-project. Lees hier meer over VEKI-projecten. Deze studie richt zich op ingewikkelde en grote wijzigingen in de bestaande processen van het bedrijf, welke leiden tot milieuwinst. Het gaat hierbij om niet-innovatieve verbeteringen die het proces efficiënter maken. Voor de daadwerkelijke investeringen zijn er ook diverse subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld de DEI+.

Programmalijnen

Het project moet passen binnen één van de zes programmalijnen zoals gedefinieerd door de Topsector Energiestudies Industrie. Deze programmalijnen zijn als volgt:

 • Sluiting van industriële ketens.
 • Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem.
 • Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen.
 • Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS).
 • Overige CO2-verlagende maatregelen.
 • Procesefficiëntiestudies.

Voorwaarden

De maximale subsidie per project bedraagt € 500.000,-. De volgende uitgangspunten bepalen de hoogte van de subsidie:

 • Het subsidiepercentage is 50%, waarbij mkb een opslag van 10% tot 20% extra steun kan krijgen.
 • Projecten moeten uiterlijk 6 maanden na de beschikking starten.
 • Een studie heeft een looptijd van maximaal 1 jaar.
 • Projecten mogen niet gestart zijn voordat de subsidieaanvraag is ingediend.

Wil je meer weten?

Wil je weten of de TSE mogelijkheden biedt? Neem dan contact met ons op en stuur een mail naar info@evolvalor.com.

 

 

Bron

RVO