Subsidie DEI+

De DEI+ (Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie) subsidie is een regeling voor pilot- of demonstratieprojecten waarbij de focus ligt op innovaties op het gebied van energie en CO2-reductie.

Wat houdt de regeling in?
De DEI+ subsidie is een regeling voor ondernemers en eindgebruikers met innovatieve ideeën en technieken waarmee CO2-emissiereductie kan worden gerealiseerd. De subsidiepercentages zijn afhankelijk van het soort product (pilotproject/exp. ontwikkeling, milieuproject/CO2-reducerende maatregelen, recyclingproject, infrastructuurproject (energie en lokaal), energie-efficiëntie of hernieuwbare energie) en varieert van 25% tot 80% van de projectkosten die rechtstreeks toe te rekenen zijn aan het project.

De DEI+ 2020 kent de volgende thema’s:

 • Energie-efficiëntie
 • Hernieuwbare energie (incl. flexibilisering van het elektriciteitssysteem, waaronder waterstof en ruimtelijke inpassing)
 • Lokale infrastructuur
 • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
 • Overige CO₂-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector
 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen (budget € 9 miljoen);
 • Circulaire Economie
  • Recycling van afval
  • Hergebruik
  • Biobased grondstoffen

Budget, looptijd en aanvragen
Het beschikbare budget voor de DEI+ 2020 thema’s is € 86,1 miljoen. Voor projecten die minder dan € 3 miljoen subsidie aanvragen, geldt een maximale looptijd tot eind 2020. Voor projecten die € 3 miljoen of meer aanvragen geldt een looptijd van maximaal 4 jaar.

 

Info over het thema 'Circulaire Economie'

+31 (0) 20 2440317

Bekijk hoe wij
andere klanten geholpen hebben

Duurzame industrie

Case SPEAR

Een samenwerking tussen SPEAR en Evolvalor heeft geleid tot een succesvolle subsidieaanvraag van de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Hierdoor kunnen wij een bijdrage leveren aan de realisatie van een recycling unit en worden er stappen gezet naar een circulaire economie.