Subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

De DEI+ (Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie) subsidie is een regeling voor pilot- of demonstratieprojecten waarbij de focus ligt op innovaties op het gebied van energie en CO2-reductie.

Wat houdt de regeling in?
De DEI+ subsidie is een regeling voor ondernemers en eindgebruikers met innovatieve ideeën en technieken waarmee CO2-emissiereductie kan worden gerealiseerd. De subsidiepercentages zijn afhankelijk van het soort product (pilotproject/exp. ontwikkeling, milieuproject/CO2-reducerende maatregelen, recyclingproject, infrastructuurproject (energie en lokaal), energie-efficiëntie of hernieuwbare energie) en varieert van 25% tot 80% van de projectkosten die rechtstreeks toe te rekenen zijn aan het project.

De DEI+ 2022 kent de volgende thema’s:

  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen met een apart, aanvullend budget van € 9 miljoen.
  • Afvang, gebruik en opslag van CO2 (Carbon Capture, Utilisation and Storage, CCUS), alleen pilotprojecten.
  • Circulaire economie (let op: alleen voor projecten met meer dan € 3 miljoen subsidie, voor kleinere projecten is er op dit moment geen budget beschikbaar).
  • Energie-efficiëntie.
  • Hernieuwbare energie (inclusief ruimtelijke inpassing)
  • Flexibilisering van het energiesysteem waaronder waterstof (alleen pilotprojecten)
  • Overige CO2-verminderende maatregelen in de industrie, de gebouwde omgeving of elektriciteitssector.

Budget en aanvragen
Het beschikbare budget voor de DEI+ 2023 thema’s is € 58,6 miljoen. Aanvragen kan vanaf 1 april 2022 tot en met 10 januari 2023.

 

Info over het thema 'Circulaire Economie'

Bekijk hoe wij
andere klanten geholpen hebben

Duurzame industrie

Case SPEAR

Een samenwerking tussen SPEAR en Evolvalor heeft geleid tot een succesvolle subsidieaanvraag van de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Hierdoor kunnen wij een bijdrage leveren aan de realisatie van een recycling unit en worden er stappen gezet naar een circulaire economie.