Subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

De DEI+ (Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie) subsidie is een regeling voor pilot- of demonstratieprojecten waarbij de focus ligt op innovaties op het gebied van energie en CO2-reductie.

Wat houdt de regeling in?
De DEI+ subsidie is een regeling voor ondernemers en eindgebruikers met innovatieve ideeën en technieken waarmee CO2-emissiereductie kan worden gerealiseerd. De subsidiepercentages zijn afhankelijk van het soort product (pilotproject/exp. ontwikkeling, milieuproject/CO2-reducerende maatregelen, recyclingproject, infrastructuurproject (energie en lokaal), energie-efficiëntie of hernieuwbare energie) en varieert van 25% tot 80% van de projectkosten die rechtstreeks toe te rekenen zijn aan het project.

De DEI+ 2022 kent de volgende thema’s:

  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen met een apart, aanvullend budget van € 9 miljoen.
  • Afvang, gebruik en opslag van CO2 (Carbon Capture, Utilisation and Storage, CCUS), alleen pilotprojecten.
  • Circulaire economie (let op: alleen voor projecten met meer dan € 3 miljoen subsidie, voor kleinere projecten is er op dit moment geen budget beschikbaar).
  • Energie-efficiëntie.
  • Hernieuwbare energie (inclusief ruimtelijke inpassing)
  • Flexibilisering van het energiesysteem waaronder waterstof (alleen pilotprojecten)
  • Overige CO2-verminderende maatregelen in de industrie, de gebouwde omgeving of elektriciteitssector.

Budget en aanvragen
Het beschikbare budget voor de DEI+ 2023 thema’s is € 58,6 miljoen. Aanvragen kan vanaf 1 april 2022 tot en met 10 januari 2023.

 

Info over het thema 'Circulaire Economie'

+31 (0) 20 2440317

Bekijk hoe wij
andere klanten geholpen hebben

Duurzame industrie

Case SPEAR

Een samenwerking tussen SPEAR en Evolvalor heeft geleid tot een succesvolle subsidieaanvraag van de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Hierdoor kunnen wij een bijdrage leveren aan de realisatie van een recycling unit en worden er stappen gezet naar een circulaire economie.