Subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

De subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+) heeft als doel om vernieuwende projecten die leiden tot CO2-vermindering in 2030 te stimuleren. Het doel van de regeling is om effectiever de energiedoelstellingen te behalen, waardoor bijvoorbeeld de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) meer resultaat kan bereiken voor minder geld. De HER+ is geopend op 5 oktober 2022 en sluit op 31 maart 2023. Het totaal beschikbare budget van deze subsidie is € 50 miljoen.

Bronnen van hernieuwbare energie en Technology Readiness Level (TRL)

De HER+ richt zich op het stimuleren van innovaties die de energietransitie (overgang naar duurzame energie) bevorderen. De hernieuwbare energiebronnen die in aanmerking komen zijn:

 • Energie uit water (waterkracht, aquathermie, osmose);
 • Zonne-energie;
 • Windenergie, geothermische (bodem);
 • Verbranding en vergassing biomassa;
 • Vergisting biomassa.

Daarnaast richt de HER+ zich in het bijzonder op ontwikkeling en demonstratie. Dit zijn Technology Readiness Levels (TRL) 6 tot en met 8. Echter, projecten met werkpakketten gericht op TRL 4 of 5 worden niet uitgesloten.

Nieuwe categorieën

Bij de HER+ zijn er naast hernieuwbare energiebronnen, categorieën bijgekomen die de kostenverlaging en CO2-vermindering stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn als volgt:

 • De CO2-afvang en -opslag (CCS);
 • Bepaalde vormen van waterstofproductie (waterstof door elektrolyse);
 • Diverse warmteproductie opties (benutting van restwarmte, elektrische boilers en warmtepompen).

De HER+-projecten moeten besparen op de toekomstige uitgaven van subsidies. Deze besparing moet groter zijn dan de subsidie die voor het project wordt aangevraagd.

Projecten

Er zijn een aantal projecten die binnen deze regeling passen:

 1. Projecten die de productie van hernieuwbare energie voor een kalenderjaar goedkoper maken (deze technieken staan in de SDE++);
 2. Projecten die de productie van windenergie op zee goedkoper maken;
 3. Projecten die de opwekking en opslag van duurzame energie combineren;
 4. Projecten die de opwekking en slimme regeling (smart grids) van duurzame energie op decentraal niveau combineren;
 5. Projecten die hernieuwbare energie-opties betreffen die niet in de SDE++ én waarop additionele productie haalbaar kan zijn door innovatie.

Wil je meer weten?

Houdt jouw bedrijf zich bezig met één van de bovenstaande beschreven innovaties/projecten? Neem dan contact met ons op en mail naar info@evolvalor.com voor meer informatie over de mogelijkheden.

Bron

RVO