Subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Duurzaamheid staat hoog op de overheidsagenda. Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, moet de CO2-uitstoot verminderd worden met ten minste 55% in 2030. Dus ben jij van plan om hernieuwbare energie te produceren of CO2-reducerende technieken toe te passen? Dan is de subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie 2022 (SDE++) mogelijk interessant. Vanaf 28 juni tot en met 6 oktober 2022 wordt er een budget van 13 miljard euro beschikbaar gesteld.

Openstellingsronde van SDE++ 2022

De oude SDE+ regeling is effectief gebleken om de productie van hernieuwbare energie in Nederland te stimuleren. Daarom wordt deze regeling (stapsgewijs) omgevormd naar de nieuwe SDE++ regeling. De SDE++ houdt vast aan een aantal elementen van de SDE+ regeling, zoals het subsidiëren van de onrendabele top, een gefaseerde openstelling en concurrentie tussen de verschillende technieken.  Een belangrijk uitgangspunt in de SDE++ is de rangschikking op basis van verwachte subsidie per vermeden ton CO₂-emissies.

Openstellingsronde 2022 Fasegrenzen €/ton CO2 
Fase 1 28 juni 09:00 uur – 11 juli 17:00 uur 65
Fase 2 11 juli 17:00 uur – 29 augustus 17:00 uur 75
Fase 3 29 augustus 17:00 uur – 12 september 17:00 uur 105
Fase 4 12 september 17:00 uur – 26 september 17:00 uur 165
Fase 5 26 september 17:00 uur – 6 oktober 17:00 uur 300

Categorieën van SDE++ 2022

De SDE++ subsidie is onderverdeeld in verschillende hoofdcategorieën met daarin subcategorieën. Dit betreft verschillende technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en andere CO2– verlagende technieken. Deze categorieën zijn als volgt:

 • Hernieuwbare elektriciteit:
  • Osmose;
  • Waterkracht;
  • Wind;
  • Zon.
 • Hernieuwbare warmte (WKK):
  • Hernieuwbare warmte biomassa;
  • Compostering champost;
  • Geothermie (ultra)diep;
  • Zonthermie.
 • Hernieuwbaar gas:
  • Hernieuwbaar gas uit biomassa.
 • CO2-arme warmte:
  • Aquathermie (TEO, TEA & TED);
  • Daglichtkas;
  • Zon-PVT panelen met warmtepomp
  • Elektrische boiler;
  • Geothermie (ondiep);
  • Restwarmte;
  • Industriële warmtepomp.
 • CO2-arme productie:
  • CO2-afvang en -opslag;
  • CO2-afvang en -gebruik;
  • Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen;
  • Waterstof door elektrolyse.

Na het indienen ontvang je binnen 13 weken een beschikking. Als deze positief is, staat hierin hoeveel subsidie je ontvangt. De subsidie wordt toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. Het aantal jaren subsidie is afhankelijk van de technieken die gebruikt worden.

Wil je meer weten?

Geïnteresseerd of benieuwd of dit iets voor jouw bedrijf kan zijn? Neem contact met ons op en stuur een mail naar info@evolvalor.com, wij kijken graag met je mee!

 

 

Bron

RVO