Subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Duurzaamheid staat hoog op de overheidsagenda. De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 49% lager zijn ten opzichte van 1990. In 2050 moet deze CO2-uitstoot zelfs 95% lager zijn dan in 1990. Dus ben jij van plan om hernieuwbare energie te produceren of CO2-reducerende technieken toe te passen? Dan is de subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie 2021 (SDE++) mogelijk interessant. Vanaf 21 september tot en met 14 oktober 2021 wordt er een budget van 5 miljard euro beschikbaar gesteld.

Openstellingsronde van SDE++ 2021

De oude SDE+ regeling is effectief gebleken om de productie van hernieuwbare energie in Nederland te stimuleren. Daarom wordt deze regeling (stapsgewijs) omgevormd naar de nieuwe SDE++ regeling. De SDE++ houdt vast aan een aantal elementen van de SDE+ regeling, zoals het subsidiëren van de onrendabele top, een gefaseerde openstelling en concurrentie tussen de verschillende technieken.  Een belangrijk uitgangspunt in de SDE++ is de rangschikking op basis van verwachte subsidie per vermeden ton CO₂-emissies.

Fase Start- en einddatum Fasegrens subsidie-intensiteit (€/ton CO2)
Fase 1:  5 oktober tot 11 oktober  60
Fase 2:  11 oktober tot 25 oktober  80
Fase 3:  25 oktober tot 8 november  115
Fase 4:  8 november tot 11 november  300

Categorieën van SDE++ 2021

De SDE++ subsidie is onderverdeeld in verschillende hoofdcategorieën met daarin subcategorieën. Dit betreft verschillende technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en andere CO2– verlagende technieken. Deze categorieën zijn als volgt:

 • Hernieuwbare elektriciteit:
  • Osmose;
  • Waterkracht;
  • Wind;
  • Zon.
 • Hernieuwbare warmte (WKK):
  • Biomassa (vergisting en verbranding);
  • Compostering champost;
  • Geothermie (ultra)diep;
  • Zonthermie.
 • Hernieuwbaar gas:
  • Biomassa (vergisting en vergassing).
 • CO2-arme warmte:
  • Aquathermie (TEO & TEA);
  • Daglichtkas;
  • Elektrische boiler;
  • Geothermie (ondiep);
  • Restwarmte;
  • Warmtepomp.
 • CO2-arme productie:
  • CO2-afvang en -opslag;
  • Waterstof door elektrolyse.

Na het indienen ontvang je binnen 13 weken een beschikking. Als deze positief is, staat hierin hoeveel subsidie je ontvangt. De subsidie wordt toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. Het aantal jaren subsidie is afhankelijk van de technieken die gebruikt worden.

Wil je meer weten?

Geïnteresseerd of benieuwd of dit iets voor jouw bedrijf kan zijn? Neem contact met ons op en stuur een mail naar info@evolvalor.com, wij kijken graag met je mee!

 

 

Bron

RVO

+31 (0) 20 2440317