Eurostars 2022

Eurostars is een subsidie-instrument bedoeld om innovatief mkb en projectpartners (zoals grootbedrijven, universiteiten en onderzoeksorganisaties) te ondersteunen bij de financiering van internationale R&D- & innovatieprojecten. Een aanvraag bestaat uit een gedefinieerd projectidee waarin internationaal wordt samengewerkt en expertise wordt uitgewisseld. Daarnaast moeten de producten, processen of services van het R&D- en innovatieproject eenvoudig gecommercialiseerd kunnen worden. Het projectconsortium moet een innovatieve mkb’er in de hoofdrol hebben.

Internationale call voor Eurostars 2022

Er zijn twee calls binnen het subsidie-instrument Eurostars. De eerste call opent op 21 januari en sluit op 24 maart 2022. De tweede call opent van 13 juli tot 15 september. Om in aanmerking te komen voor een aanvraag, moet er aan de volgende eisen worden voldaan:

  • Het projectconsortium wordt geleid door een innovatieve mkb’er van een Eurostars land.
  • Het projectconsortium bestaat uit minstens twee entiteiten die onafhankelijk van elkaar zijn.
  • Het projectconsortium bestaat uit entiteiten van ten minste twee Eurostars landen.
  • Het budget van de mkb’ers van de deelnemende landen is 50% of meer van de totale projectkosten.
  • Geen enkele deelnemer of land is verantwoordelijk voor meer dan 70% van de kosten van het project.
  • De looptijd van het project is maximaal 36 maanden.
  • Het project heeft een exclusieve focus op civiele aanvragen.

Evaluatie

Onafhankelijke evaluatoren zullen de aanvraag scoren en ranken op basis van de volgende drie criteria:

  1. Kwaliteit en efficiƫntie van de implementatie.
  2. Impact (markt en commercialisatie).
  3. Excellentie van de innovatie en R&D.

Wil je meer weten?

Er gaat veel tijd en energie zitten in het opstellen van een voorstel en het indienen van een Eurostars-aanvraag. Laat je daarom tijdig ondersteunen door onze adviseurs en neem contact met ons op voor meer informatie (info@evolvalor.com).

+31 (0) 20 2440317