Digitalisering en dataficering in het mkb

Vanaf 1 april 2021 kunnen mkb-ondernemers in de regio Zuidoost-Brabant subsidie aanvragen via de Adviesregeling Digitalisering MKB 2021. Deze regeling is bedoeld voor de digitalisering en dataficering van het mkb. De Metropoolregio Eindhoven (MRE) stelt hier 300.000 euro voor beschikbaar.

De digitale toekomst

Met deze regeling kunnen ondernemers subsidie krijgen om bij een expert advies in te winnen over welke bedrijfsprocessen in hun bedrijf te digitaliseren zijn, hoe dit gedaan kan worden en wat dit oplevert. Het project moet zich richten op één of meerdere van de volgende aandachtsgebieden:

  • Data Business: Advisering ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen of een vernieuwende doorontwikkeling van bestaande verdienmodellen gebaseerd op digitale data;
  • Data & IT competence: Advisering gericht op de (door)ontwikkeling van de kennis en kunde van ondernemers en medewerkers op het gebied van digitalisering en digitale data;
  • Data sharing: Advisering gericht op nieuwe mogelijkheden om data te delen tussen bedrijven en/of om de mogelijkheden van digitalisering met meerdere bedrijven te benutten;
  • Data Security: Advisering gericht op het beschermen van digitale data tegen ongeautoriseerde toegang, beschadiging en diefstal.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn dat je een ondernemer bent met minder dan 100 medewerkers en gevestigd bent in de regio Eindhoven. Daarnaast betreft deze subsidie een eenmalige bijdrage van maximaal 50% in de kosten voor het inwinnen van het advies, tot een maximum van 1.000 euro.

Wil je meer weten?

Wil je weten of deze subsidie mogelijkheden biedt? Neem dan contact met ons op en stuur een mail naar info@evolvalor.com.

 

Bron

Adviesregeling Digitalisering MKB 2021

 

 

+31 (0) 20 2440317