De Europese Green Deal

De klimaatverandering en de aantasting van het milieu wordt binnen Europa beschouwd als een existentiële bedreiging voor Europa en de wereld. Vandaar is er een nieuwe groeistrategie geïntroduceerd, de Europese Green Deal. Deze heeft als doel heeft om van de EU een moderne, grondstoffenefficiënte en concurrerende economie te maken die:

 • De netto-uitstoot aan broeikasgassen tegen 2050 tot nul reduceert;
 • Economische groei oplevert zonder grondstoffen uit te putten;
 • Geen mens of regio aan zijn lot overlaat.

Een routekaart

De Europese Green Deal is een routekaart om de economie van de EU duurzaam te maken. De klimaat- en milieuproblemen worden op ieder beleidsdomein aangegrepen. Het wordt beschouwd als een kans om de transitie voor iedereen zo rechtvaardig en inclusief mogelijk te maken.

Het actieplan

De Europese Green Deal voorziet in een actieplan om:

 • Hulpbronnen efficiënter te gebruiken door over te schakelen op een schone, circulaire economie;
 • De biodiversiteit te herstellen en de vervuiling terug te dringen.

Dit actieplan (klik hier) geeft aan welke investeringen en financiële instrumenten daarvoor nodig zijn. In 2050 moet de EU klimaatneutraal zijn.

Daaraan moeten alle economische sectoren meewerken, onder meer door:

 • Te investeren in milieuvriendelijke technologie;
 • Bedrijven helpen te innoveren;
 • Te zorgen voor schonere, goedkopere en gezondere vormen van particulier en openbaar vervoer;
 • De energiesector koolstofvrij te maken;
 • Te zorgen voor een grotere energie-efficiëntie van gebouwen;
 • Samen te werken met internationale partners om de mondiale milieunormen te verbeteren.

De EU gebruikt hiervoor het mechanisme voor een rechtvaardige transitie. Dit houdt in dat de EU technische en financiële hulp zal verlenen aan degenen die het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een groene economie. De looptijd van de Green Deal is van 2021-2027 en er wordt 100 miljard euro beschikbaar gesteld.

Wil je meer weten?

Nadere informatie volgt zodra er meer bekend is over de Green Deal openstellingen. Wil je weten of de Green Deal mogelijkheden biedt? Neem dan contact met ons op en stuur een mail naar info@evolvalor.com.

 

Bron

De Europese Green Deal