Subsidie Zeeland in Stroomversnelling

Het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling is een initiatief om tot duurzame economische structuurversterking van Zeeland te komen. Eén van de pijlers voor een sterk en bestendig vestigingsklimaat is kennis en innovatie. De subsidie bestaat uit twee onderdelen, namelijk ‘Haalbaarheidsonderzoeken en verkenningen’ en ‘Demonstratieprojecten en pilots’.

Haalbaarheidsonderzoeken en verkenningen

Met studies en verkenningen kunnen consortia kansrijke ontwikkelingen toetsen en onderzoeken of nieuwe technologieën en maatschappelijke uitdagingen kansen bieden voor de Zeeuwse sectoren. Waar mogelijk in samenwerking met andere regio’s, zodat nieuwe programma’s, projecten en business cases ontstaan.

Demonstratieprojecten en pilots

Met demonstratieprojecten en pilots kunnen consortia zowel nieuwe als verbeterde producten, processen of diensten testen in omgevingen die representatief zijn voor het toekomstig gebruik. Dit kan gaan om prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over deze subsidie, download dan de leaflet of mail naar info@evolvalor.com voor meer informatie.

 

Download onze leaflet

+31 (0) 20 2440317