Subsidie Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI)

In het Urgenda vonnis is bepaald dat Nederland in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 25% moet hebben verminderd ten opzichte van 1990. Het doel van de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI), is om op korte termijn investeringen te versnellen die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van CO2-emissies door ondernemingen in de industrie.

Budget

Met VEKI krijg je 30% tot 70% subsidie voor deze investeringen. Het budget van VEKI is verhoogd naar 138 miljoen euro. De subsidie kan oplopen tot 15 miljoen euro per project.

Thema’s

Het gaat hierbij om (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken die een terugverdientijd hebben (zonder subsidie) van meer dan 5 jaar en waarvan de werking al minimaal 3 keer in Nederland is gedemonstreerd. Projecten die voor subsidie in aanmerking komen, hebben betrekking op vier verschillende thema’s:

  1. Energie-efficiƫntie.
  2. Recycling en hergebruik van afval.
  3. Lokale infrastructuurvoorzieningen.
  4. Overige CO2-reducerende maatregelen.

Voor wie?

De subsidie is bestemd voor ondernemingen uit de industrie, die voor eigen rekening en risico een project uitvoeren. Onder industrie worden de volgende SBI hoofdgroepen verstaan:

  1. C: de industrie.
  2. D: de productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stroom en gekoelde lucht.
  3. E: de winning en distributie van water, of afval- en afvalwaterbeheer en saneringen.

Wil je meer weten?

Een aanvraag indienen kan tot en met 9 januari 2024 17.00 uur. Wil je weten of de VEKI mogelijkheden biedt? Neem dan contact met ons op en stuur een mail naar info@evolvalor.com.

 

 

Bron

RVO