Subsidie Subsidie Circulaire Ketenprojecten binnen het mkb

Bij de subsidie Circulaire Ketenprojecten (SCK) is het de bedoeling om samen te werken met andere ondernemers om een product- of materiaalketen circulair te maken. Kort na afloop van het project moet het resultaat op de markt worden gebracht.

Wat houdt de regeling in?

De subsidie is bedoeld voor mkb’ers die binnen hun keten samenwerken aan een circulaire oplossing. De belangrijkste voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen zijn als volgt:

  • De grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot staat centraal bij een dergelijke circulaire oplossing;
  • Het project moet gericht zijn op een circulaire manier van ontwerpen, produceren of organiseren van een product, proces, dienst of businessmodel;
  • De projectactiviteiten moeten bestaan uit experimentele ontwikkeling, procesinnovatie of organisatie-innovatie;
  • Er moet sprake zijn van een samenwerking tussen meerdere partijen in de product- of materiaalketen (minimaal 3, maximaal 6 partijen).

Deze subsidie is dus interessant voor minimaal 3 en maximaal 6 mkb’ers in een samenwerkingsverband.

Hoe hoog is de subsidie?

Voor de SCK kan je maximaal 20.000 euro vergoed krijgen per mkb. Dit is 50% van de eigen kosten van de ondernemer, inclusief het inhuren van een ervaren procesbegeleider.

Aanvraag

Indienen van aanvragen kan weer vanaf 23 maart 2023. Beoordeling van aanvragen werkt volgens het “First Come, First Serve” principe, dus wees er snel bij. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Stuur dan een mail naar info@evolvalor.com of bel +31 (0) 20 244 0317.

Bron

RVO