Subsidie Eurostars

Bent u mkb-ondernemer in de high tech onderzoeks- en ontwikkelingssector? Werkt u daarbij samen met partners in andere landen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van Eurostars. Met deze subsidie wordt snellere ontwikkeling en groei van kleine bedrijven gestimuleerd.

Wat houdt de regeling in?
Eurostars is een Europees innovatieprogramma en een initiatief van EUREKA en de Europese Commissie en geeft projecten financiële ondersteuning via de nationale overheid van ieder deelnemend land. Eurostars-2 helpt het MKB om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Door internationale R&D samenwerking is de time-to-market van deze nieuwe technologieën te verkorten en zijn technische risico’s te verkleinen. (Kleine) bedrijven kunnen zich daardoor sneller ontwikkelen en groeien. Er moet altijd een samenwerking zijn tussen partijen uit minstens 2 Eurostarslanden. Hierbij mag tevens geen van deelnemers verantwoordelijk zijn voor meer dan 75% van het totale projectbudget. Eurostars is bestemd voor het onderzoekuitvoerende mkb. Deze bedrijven zetten een specifiek deel van hun omzet of fte’s in voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Hoe hoog is de subsidie?
In Nederland bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten van de Nederlandse deelnemer(s) tot maximaal € 500.000,-

Aanvraagproces
Eurostars is een competitie met een internationaal en een nationaal gedeelte. Voordat u subsidie kunt aanvragen bij de RVO, moet uw internationale projectvoorstel zijn goedgekeurd door de internationale jury van Eurostars.

Het aanvragen van Eurostars kent meerdere stappen waarbij een gedegen aanpak en specialistische kennis benodigd is. Hierbij moet u denken aan het opstellen van een realistische analyse van het project en de onderliggende business case en te verwachte groei, het formuleren van een investeringsplan, financials en begroting, in juiste structuur voor de juiste impact: dit is de vertaalslag van uw project naar de Eurostars.