Subsidie MKB!dee

De regeling MKB!dee is bedoeld om de investering in de versterking van kennis en vaardigheden van uw personeel te stimuleren op een innovatieve manier. De subsidie is daarentegen geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij mkb’ers met betrekking tot de scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden.

MKB!dee voor:

  • Innovatieve oplossingen voor belemmeringen die mkb ondernemers ervan weerhouden meer te investeren in menselijk kapitaal
  • Koppeling met actuele beleidsuitdagingen

Van belemmering naar investering:

 

 

 

 

 

 

MKB!dee voor uw onderneming:
1. Bepaal hoe u wilt investeren
2. Identificeer de belemmeringen
3. Bedenk een plan om belemmeringen weg te nemen
4. Voer het plan uit
5. Investeer

Subsidiekosten

  • 100% van de kosten die gemaakt zijn én direct verband houden met de uitvoering van het project worden door deze subsidieregeling gefinancierd.
  • Het minimale subsidiebedrag voor individuele deelnemers is € 25.000 en het maximale bedrag is € 124.999 inclusief BTW.
  • Voor samenwerkingsverbanden is het maximale bedrag €200.000,-. Note: voor de deelnemers onderling gelden dezelfde bedragen als voor individuele deelnemers.
  • Projecten met hogere kosten komen ook in aanmerking voor een subsidie, maar wel met de bovenstaande maximumbedragen.

Aanvragen
Beoordeling gaat volgens het tenderprincipe: alleen de beste projecten krijgen subsidie. Alle aanvragen concurreren dus met elkaar en hebben dezelfde kans.

De tender opent 6 juli 2021 en sluit 7 september 2021.

Download onze leaflet

+31 (0) 20 2440317