Subsidie SET – Stimuleringsregeling E-health Thuis

SET is een stimuleringsregeling met als doel om bestaande e-health oplossingen te borgen én op te schalen, om thuiswonende ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte/beperking de mogelijkheid bieden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen met behulp van e-health.

Het gaat om bestaande e-health:

 1. die de kwaliteit van leven van mensen met een (risico op) chronisch
  ziekte of ouderen met een zorg- of ondersteuningsvraag verbetert
 2. die zorgverleners in staat stelt om een betere kwaliteit van dienstverlening te kunnen leveren met minder werkdruk en meer voldoening
 3. waarbij gemeenten en zorgverzekeraars met dezelfde budgetten meer mensen kunnen helpen.

Een aanbieder van zorg en/of ondersteuning kan in samenwerking met 1 of meerdere inkopers van zorg en/of ondersteuning een aanvraag indienen. Deze samenwerking wordt een innovatiecluster e-health genoemd. Voorbeelden van activiteiten van een innovatiecluster e-health zijn:

 • Projectmanagement, zoals het samenbrengen van partijen, monitoring en evaluatie
 • Implementatie van het gebruik van e-health in werkprocessen en het organiseren van een duurzame bekostiging
 • Communicatie en training/opleiding van professionals en cliënten
 • Kennisdeling

Voorwaarden

 • Het activiteitenplan van het innovatiecluster is gericht op het op grotere schaal toepassen van ehealth, uitgedrukt in aantallen cliënten; het structureel inbedden van het gebruik van e-health in werkprocessen, én het organiseren van een duurzame wijze van bekostiging en borging daarvan in inkop- en contractafspraken.
 • De looptijd van een project is maximaal 3 jaar.
 • Er is een samenwerkingsverklaring tussen aanbieder en inkoper in het innovatiecluster.
 • Er moeten al minimaal 100 gebruikers van een bestaande toepassing in Nederland zijn

Omvang subsidie
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele projectkosten. De overige kosten (eigen aandeel) moeten de aanvrager en deelnemers zelf financieren.
Het maximale subsidiebedrag voor een gezamenlijke subsidieaanvraag voor activiteiten van een innovatiecluster e-health en opleidingsactiviteiten e-health is € 750.000. Het minimale subsidiebedrag is € 50.000.

Aanvragen
De aanvrager = aanbieder van zorg/ondersteuning. Een aanvraag indienen kon t/m 31 december 2022. De RVO verdeelt het beschikbare bedrag van €28 miljoen op volgorde van binnenkomst (first come first serve).

Download onze leaflet