Nieuws

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+)

Het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+) is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland dat loopt tot 2022.

Lees meer

De Europese Green Deal

De Europese Green Deal (2021-2027) is een nieuwe Europese groeistrategie waarin 100 miljard euro beschikbaar wordt gesteld om de klimaatverandering en de aantasting van het milieu moet bestrijden.

Lees meer

Samen Kansrijk en Gezond

Het is de droom van vermogensfonds FNO dat er in Nederland geen achterstand in gezondheid bestaat bij praktisch geschoolde mensen met een lager inkomen. Om deze droom te verwezenlijken introduceert FNO het programma Samen Kansrijk en Gezond (looptijd 2021-2030) waarin 40 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld.

Lees meer

Vooruitgang in de Circulaire Economie

In het kader van 'de Week van de Circulaire Economie' presenteert Evolvalor een succesvolle casus. De samenwerking tussen SABIC en Plastic Energy heeft geresulteerd in een stap dichterbij een circulaire economie voor plastic. Evolvalor heeft hen succesvol geholpen bij het aantrekken van subsidie ten behoeve van de realisatie van dit project.

Lees meer

Horizon Europe

Het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe is geïntroduceerd door de Europese Unie. Er is 95 miljard euro beschikbaar gesteld om wetenschap en innovatie te stimuleren en het concurrentievermogen van Europa te vergroten. Lees verder als je meer wilt weten over de inhoud en opbouw van dit programma.

Lees meer

Subsidie Circulaire Ketenprojecten

Voor de Subsidie Circulaire Ketenprojecten wordt 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Lees snel meer om te weten of er mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf.

Lees meer

Volop subsidiemogelijkheden voor innovatie in Energie en Duurzaamheid in 2021!

De verduurzaming van bedrijven wordt ook in 2021 weer gestimuleerd door de RVO door middel van meerdere subsidies voor ontwikkelingen en innovaties. Lees snel verder om de verschillende mogelijkheden op een rijtje te bekijken en om te bepalen of er subsidies zijn die aansluiten op jouw plannen voor 2021.

Lees meer

Opening SLIM-regeling

Op 1 maart opent de SLIM-regeling weer. De SLIM-subsidie is bedoeld om mkb-ers te stimuleren om te investeren in hun personeel en het creëren van een leerrijke werkomgeving. Lees snel meer om te zien of jouw bedrijf hier ook voor in aanmerking komt.

Lees meer

EIA: Publicatie van de Energielijst 2021

De Energielijst 2021 is recent gepubliceerd. Op deze Energielijst staan alle bedrijfsmiddelen vermeld waarvoor ondernemers in het nieuwe jaar weer Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen aanvragen. Met de EIA kunnen ondernemers profiteren van een fiscale korting op investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen.

Lees meer