Benut al het WBSO-voordeel van 2022!

Hoewel het vanaf 2022 mogelijk is geworden om in één WBSO-aanvraag de activiteiten van een heel jaar te beschrijven en hier uren voor aan te vragen, betekent dit niet altijd dat het aantal aangevraagde uren voldoende is voor het volledige jaar. Het is van belang om inzicht te hebben in de urenrealisatie tot nu toe. Zijn de toegekende uren voldoende om alle S&O activiteiten  tot het eind van 2022 te dekken? Zo niet, dan kun je tot uiterlijk 30 september 2022 extra uren aanvragen.

Meer WBSO nodig voor 2022?

Net als voorgaande jaren, kunnen er in 2022 maximaal 4 WSBO-aanvragen worden gedaan per jaar, met een minimale aanvraagperiode van 3 maanden. Aanvragen dienen uiterlijk één dag voorafgaand aan de aanvraagperiode te worden ingediend, dus uiterlijk 30 september 2022. Wij raden aan om een nieuwe WBSO-aanvraag in te dienen indien er in 2022:

  • Er nieuwe projecten worden gestart waarbij S&O-werkzaamheden worden uitgevoerd;
  • Er meer uren en/of kosten & uitgaven nodig zijn dan werd verwacht;
  • De projecten inhoudelijk anders zijn dan verwacht.

Wat kun je doen?

Wij adviseren om de projectadministratie na te gaan en te bepalen of één van de hierboven benoemde situaties van toepassing is. Ook zullen wij onze klanten benaderen met de vraag of er nog voldoende uren zijn aangevraagd om het volledige jaar van 2022 te dekken. Is dit niet het geval? Dan zullen we samen een nieuwe WSBO-aanvraag indienen!

Zijn er vragen of wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op en stuur een mail naar info@evolvalor.com.

+31 (0) 20 2440317