MIT: R&D Samenwerkingsprojecten

De subsidie MIT: R&D Samenwerkingsprojecten is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb’ers. Het gaat hierbij om risicovolle en innovatieve R&D samenwerkingsprojecten. De deadline om een subsidieaanvraag in te dienen is 13 september 2022. Het totale beschikbare budget is € 2.906.944,-.

Voorwaarden

  • De subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten.
  • De deelnemers aan het R&D samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband. Dit geldt zowel voor de verdeling van de kosten als voor de inbreng van de deelnemers.
  • Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.
  • De looptijd van een R&D samenwerkingsproject is maximaal 2 jaar.

Het is van belang dat de samenwerkingspartners complementaire bijdrage leveren in termen van kennis en expertise binnen een samenwerkingsverband. Daarnaast dienen de risico’s van het project en een hoge mate van innovativiteit evident zijn.

Rangschikking & aandachtspunten

De aanvragen voor de subsidie MIT: R&D samenwerkingsprojecten worden afgehandeld volgens het tenderprincipe. Dit betekent dat alle aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt. Bij de rangschikking worden er punten gegeven op basis van vier beoordelingscriteria:

  1. Vernieuwing: De aanvraag krijgt meer punten naarmate er meer technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassingen van een bestaand product, proces of dienst wordt verwacht.
  2. Economische waarde: De aanvraag krijgt meer punten naarmate er meer economische waarde wordt gecreëerd voor de deelnemers in het R&D samenwerkingsverband of de Nederlandse economie.
  3. Kwaliteit samenwerking: De aanvraag krijgt meer punten naarmate de kwaliteit van de R&D samenwerking hoger is. Dit moet ten minste blijken uit de mate van complementariteit van de deelnemers, de capaciteiten van de deelnemers en de kwaliteit van de projectorganisatie.
  4. Positieve impact: De aanvraag krijgt meer punten naarmate er meer positieve impact wordt gerealiseerd binnen een of meer van de programma’s, genoemd in de bijlage van de Staatscourant publicatie van de MIT regeling. Heeft het project negatieve impact op een of meer van de programma’s in dezelfde bijlage, dan wordt het aantal punten op dit criterium verlaagd.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor de subsidie MIT: R&D samenwerkingsprojecten? Neem dan contact met ons op voor meer informatie en stuur een mail naar info@evolvalor.com.

 

 

+31 (0) 20 2440317