Hoogste budget voor duurzame projecten bij de SDE++

Duurzaamheid staat hoog op de overheidsagenda. Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, moet de CO2-uitstoot verminderd worden met ten minste 55% in 2030. De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) helpt deze doelstellingen behalen. Met deze regeling wordt zowel de productie van duurzame energie als CO2-verlaging gestimuleerd. Zo zorgt de Nederlandse overheid ervoor dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar blijft.

Hoogste SDE++ budget in 2022

Vanaf 28 juni 2022 gaat de SDE++ weer open met het grootste budget tot dusver: ruim € 13 miljard wordt beschikbaar gesteld voor duurzame projecten. Naar verwachting zal de Europese CO2-prijs (ETS) hoger uitvallen, waardoor er voor eerder goedgekeurde projecten minder subsidie nodig is dan verwacht. Naar aanleiding van deze ontwikkeling is er eenmalig € 2 miljard extra beschikbaar gesteld voor de SDE++ in 2022. Aanvullend heeft het kabinet ook besloten extra budget vrij te maken. Het budget wordt verhoogd met € 6 miljard. Hierdoor komt het totale budget uit op € 13 miljard, vergeleken met € 5 miljard van vorig jaar.

Nieuwe categorieën in 2022

Naast het hogere budget zijn er ook nieuwe categorieën, er kan bijvoorbeeld ook subsidie aangevraagd worden voor waterstofinstallaties die direct aan wind- of zonneparken zijn gekoppeld. Ook is elektrificatie in de industrie door middel van hybride glasovens toegevoegd.

Openstellingsrondes van SDE++ 2022

De SDE++ werkt met openstellingsrondes, waarbij technieken met een lagere subsidie per ton CO2 eerder een aanvraag kunnen indienen. De openstellingsrondes in 2022 zijn als volgt:

Openstellingsronde 2022 Fasegrenzen €/ton CO2 
Fase 1 28 juni 09:00 uur – 11 juli 17:00 uur 65
Fase 2 11 juli 17:00 uur – 29 augustus 17:00 uur 75
Fase 3 29 augustus 17:00 uur – 12 september 17:00 uur 105
Fase 4 12 september 17:00 uur – 26 september 17:00 uur 165
Fase 5 26 september 17:00 uur – 6 oktober 17:00 uur 300

Wil je meer weten?

Geïnteresseerd of benieuwd of dit iets voor jouw bedrijf kan zijn? Neem contact met ons op en stuur een mail naar info@evolvalor.com, wij kijken graag met je mee!

+31 (0) 20 2440317