Prinsjesdag 2021

De derde dinsdag van september (21 september 2021) vieren wij Prinsjesdag. De koning spreekt de Troonrede uit in de Grote Kerk in Den Haag en opent het nieuwe werkjaar van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Daarna gaat de minister van Financiën met het koffertje naar de Tweede Kamer. Daar biedt hij de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan.

Belastingplan 2022

De demissionair staatssecretaris van Financiën heeft een overzicht gedeeld van de voorgenomen wetsvoorstellen en maatregelen van het Belastingplan 2022. Er kunnen nog wijzigingen optreden in dit overzicht. Tijdens Prinsjesdag worden deze fiscale plannen voor 2022 in zijn geheel gepresenteerd.

Besluiten uit het Belastingplan 2022

Enkele besluiten van het overzicht lichten wij voor je uit:

  • Onbelaste thuiswerkvergoeding: introductie gerichte vrijstelling loonbelasting voor vergoeding voor thuiswerken.
  • Fiscaal aantrekkelijker maken om aandelenoptierechten als loon te verstrekken: ten behoeve van het stimuleren van innovatie wordt de aandelenoptierechten fiscaal aantrekkelijker. Werkgevers met een start-up kunnen (nieuwe) medewerkers vaak geen hoge salarissen uitkeren. Met deze nieuwe regeling krijgt de medewerker een relatief lager salaris, maar ontvangt een aandelenoptierecht dat op een later moment kan worden omgezet in aandelen van een bepaalde geldwaarde.
  • Veranderen van aanvraagsystematiek WBSO en verduidelijken wetgeving op te voeren kosten en uitgaven S&O bij mededeling: In aanvraagjaar 2020 werd de aanvraagsystematiek van de WBSO-regeling ook aangepast. Wij zijn op de hoogte van deze veranderingen en zullen hierover met onze WBSO klanten communiceren.

 

 

 

+31 (0) 20 2440317