De WBSO deadline

De wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale regeling waarmee de kosten voor R&D verlaagd kunnen worden. WBSO wordt aangevraagd voor toekomstige werkzaamheden. Een aanvraag wordt dus altijd vooraf ingediend. Om die reden zijn er een aantal belangrijke deadlines.

Deadlines 2021

De deadlines voor het indienen van een aanvraag in 2021 zijn de laatste dag van de maanden augustus en september. Zo was dinsdag 31 augustus 2021 de laatste datum om voor maximaal 4 maanden WBSO aan te vragen (september – december). Dit was ook de laatste kans om een aanvraag in te dienen via het oude aanvraagportaal eLoket. De deadline om WBSO voor minimaal 3 maanden aan te vragen (oktober – december) is op donderdag 30 september 2021. Deze aanvragen kunnen alleen via het nieuwe aanvraagportaal worden ingediend. De aanvraagperiode start op de eerste dag van de maand na de maand waarin de aanvraag is ingediend.

WBSO voor 2022

Een uitzondering is een aanvraag die start op 1 januari. Deze aanvraag moet uiterlijk worden ingediend op maandag 20 december 2021, dus voor de start van de feestdagen.

Voor wie?

Wil jij weten of je in aanmerking komt voor WBSO?

Klik hier en doe onze WBSO QuickScan!

Biedt de WBSO mogelijkheden voor jou, neem dan contact met ons op en stuur een mail naar info@evolvalor.com.

 

+31 (0) 20 2440317