Wat betekenen de begrotingsplannen 2021 voor de IT-branche?

IT: belangrijk subsidienieuws voor 2020 en 2021
Op Prinsjesdag werden de begrotingsplannen voor 2021 gepresenteerd. De belangrijkste punten voor de IT-branche hebben we voor je op een rijtje gezet:

Stijging van het WBSO subsidiepercentage

In 2021 stijgt het WBSO budget naar € 1.438 miljoen. Hiermee wordt financiële ruimte vrijgemaakt voor hogere subsidiepercentages:

  • Tarief van de eerste schijf gaat van 32% naar 40%;
  • Tarief van de eerste schijf voor starters gaat van 40% naar 50%

De bovengrens van de eerste schijf blijft € 350.000 aan S&O-(loon)kosten, en in de tweede schijf blijft het S&O-afdrachtverminderingstarief 16%.

Voor met name het mkb’ers zal dit betekenen dat aankomend jaar de verhoging van het WBSO-voordeel 25% zal zijn.

Mogelijke verruiming ICT/ softwareontwikkeling in de WBSO?

Naast de verhoging van het WBSO-percentage, gaat staatssecretaris Mona Keijzer zich inzetten om te bekijken of en hoe de definitie softwareontwikkeling binnen de WBSO kan worden verruimd, waarbij ontwikkelingen en (hoogstaande) toepassingen op het gebied van Artificial Intelligence en Machine Learning, en modellering en simulatie door middel van ICT-tools ook meegenomen zouden kunnen worden. Dit komt voort uit de conclusie van experts dat WBSO niet optimaal meer aansluit op de praktijk van programmatuurontwikkeling.

Jaarlijkse € 10 miljoen voor sleuteltechnologieën en digitalisering

Vanaf 2021 zal het kabinet jaarlijks € 10 miljoen investeren in sleuteltechnologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), kwantumtechnologie en nanotechnologie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakt tot 2024 daarnaast  € 23,5 miljoen beschikbaar ten behoeve van de stimulering van digitalisering voor acties van de Nederlandse AI Coalitie.

+31 (0) 20 2440317